Našu službu Analýza využijete tak ako pri súčasnej prevádzke, tak aj ak s logistikou ešte len začínate a potrebujete zaistiť napr. skladovacie priestory. Radi pre Vás vypracujeme logistickú štúdiu napríklad pre nový sklad, alebo vykonáme audit existujúcej logistiky a pomôžeme Vám odhaliť potenciál pre efektívnejšiu prevádzku a úspory.

Dôkladná analýza Vám poskytne mnoho cenných informácií. Najprv budeme starostlivo sledovať Vašu prevádzku a nazbierame všetky potrebné dáta. Na základe týchto dát vyhodnotíme Vašu aktuálnu situáciu a vypracujeme pre Vás návrh optimálneho riešenia. Aké sú hlavné výhody logistickej analýzy?

analyza m Analysis

poradenstvo mGuidance

optimalizacia s mOptimization

  • Získate cenné informácie o existujúcej situácii, výkone a nákladoch
  • Odhalíme najmenšie nedostatky a plytvanie vo Vašej prevádzke
  • Ukážeme Vám, ako môžete zefektívniť Váš sklad a logistiku
  • Pomôžeme Vám znížiť prevádzkové náklady v logistike a skladovaní

…. a čo ďalej?


Radi Vám pomôžeme so zavedením navrhnutých opatrení – čítajte ďalej v sekcii Poradenstvo.

Do you have any questions? Are you worried about logistics or stock? Contact us and arrange a free visit and consultation free of charge.


„We are the only company in the Slovak market that provides comprehensive turnkey logistics solutions - you can find everything from know-how, logistics technology to outsourcing entire warehouses. We deliver a unique solution tailored to your needs.“